belangstelling

Advies


De Agrarische Academie helpt organisaties ook met het verbeteren van het commerciële proces. Bij het uitbrengen van een gedegen (commercieel) advies op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau, nemen wij het functioneren van de PIP (Proces Informatie Procedures) en de H&G (Houding & Gedrag) onder de loep.

Om u te kunnen adviseren over de wijze waarop u de commerciële processen kunt verbeteren zal er eerst worden gekeken naar de totale organisatie. Vanuit een helicopterview belichten we uw bedrijfsvoering en bedenken we oplossingen om uw commerciële beleid te verbeteren. 

Onderstaand aanbeveling adviesgesprek schetst een goed beeld van onze werkwijze.

Ik heb Stian gevraagd eens mee te kijken en met mij te sparren over de manier waar op wij  werken. We hebben samen in kaart gebracht hoe wij werken en hoe wij met een iets ander manier van werken en vooral van communiceren een veel hoger rendement kunnen halen uit onze huidige bezetting. Stian is enorm creatief en erg goed instaat in een heel kort tijdsbestek de vinger op de zere plek te leggen. Door zijn ervaring en creatieve ideeën gaf hij mij zoveel handvaten dat ik gelijk in staat werd gesteld deze ideeën te vertalen en toe te passen. De manier waarop Stian naar onze organisatie heeft gekeken de adviezen die hij gaf hebben ons op een andere manier laten kijken naar het werk dat wij al jaren doen, de energie die dit teweeg gebracht heeft is door iedereen binnen ons bedrijf als zeer positief ervaren. Het grote voordeel van het werken met Stian is in mijn ogen absoluut het feit dat hij bij alles uitgaat van een ‘positive mindset’ . Mede door de input van Stian hebben wij deze door ons geïntroduceerd manier van werken samen opgepakt en vast kunnen houden.