belangstelling

HomeDienstenSales Talenten Netwerk

Sales Talenten Netwerk (STN)


In een wereld waar Linkedin en Facebook synoniemen zijn geworden voor netwerken, wordt het persoonlijke, fysieke netwerken vaak vergeten. Daarom heeft De Agrarische Academie het STN (Sales Talenten Netwerk) opgezet.

Het is voor elk salestalent van belang om zo veel mogelijk kennissen te hebben. Hoe beter zij je kennen, hoe makkelijker is de stap om zaken met elkaar te gaan doen. Echter, netwerken doe je niet zo maar. Netwerken vereist een gestructureerde aanpak en kost tijd. De beloning is echter groot: veel van wat je bereikt dank je niet aan je kennis, maar aan je kennissen.

Voor wie?

Het STN bestaat uit jonge salestalenten, niet ouder dan vijfenveertig jaar, die minder dan vijf jaar werkervaring in hun functie hebben. Vaak sta je voor uitdagingen die te maken hebben met wetgeving, de concurrentie, fusies en samenwerken met andere partijen, alles binnen je vakgebied.

Discussie

Onder leiding van een spreker zal er worden gediscussieerd over onderwerpen die jij als manager belangrijk vindt. Elke deelnemer zal vooraf onderwerpen aandragen die vervolgens worden besproken in de groep. Mogelijke onderwerpen vallen in het kader van Marktbewerking, Motivatie, Acquisitie, Netwerken, Relatiebeheer, Verkoop, Afspraken maken, Plannen, Segmentatie.

In het kort

De bijeenkomsten worden vier keer per jaar gehouden met leden uit verschillende sectoren. Van elk bedrijf en elke sector is maximaal een lid aanwezig. Er kan onderling gewisseld worden, als de vervanger een soortgelijke functie heeft. Een groep bestaat uit minimaal acht en maximaal vijftien leden, die zelf de onderwerpen aandragen, waarna onder leiding van een spreker de onderwerpen besproken worden. De bijeenkomsten vinden wisselend plaats bij de locatie van de verschillende leden, en duren van 14.30 tot 20.00. Ze worden afgesloten met een gezamenlijk diner.

Bijdrage

De bijdrage in de administratie en organisatie bedraagt op jaarbasis 500 euro en wordt als eenmalige bijdrage overgemaakt door de leden.