belangstelling

HomeDienstenAssessments

Assessments


Met de Assessments worden de beweegredenen en de motivatie van een persoon duidelijk in beeld gebracht en worden gedragseigenschappen geïnventariseerd.

Het verschil tussen een ‘okaye’ en een ‘excellente’ organisatie? De juiste medewerkers! Hoe de (PPA) Persoonlijke Profiel Analyse uw organisatie kan versterken? • Team Analyse
  De TTA rapportage geeft, met behulp van grafieken inzicht in het geprefereerde werkgedrag van elk teamlid, de individuele rol die ieder vervult en de toegevoegde waarde voor het team.
 • 360 graden feedback
  Het 360 feedback rapport is een zeer toegankelijk online instrument. Het geeft objectief en eerlijk feedback van collega's, managers en teamleden of van externe relaties. 
 • Emotionele Intelligentie
  Emotionele intelligentie is bepalend voor de wijze waarop mensen zich manifesteren binnen de complexiteit van moderne organisaties.
 • Menstypen
  Het succes van communicatie zit niet zozeer in wat u zegt, maar in hoe u het zegt. Door uw manier van communiceren af te stemmen op uw gesprekspartner, ontstaat er een goede 'klik'.