belangstelling

HomeOver onsWerkwijze

R + = (PIP x H&G) / Tijd


Scroll naar onderliggende ankers. 

Samen voor resultaat +

Het professionaliseren van de Processen, Informatie- en Procedurestromen (PIP) betekent ook het verdere professionaliseren van Houding en Gedrag (H&G) zowel op individueel als op teamniveau en vice versa.

Resultaat +, PIP en H&G zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer het ene rad aandacht krijgt en beweegt, zal dat direct en indirect de andere doen bewegen.


Processen Informatie Procedurestromen (PIP)

We begeleiden ondernemers en organisaties met een financierings- en / of bedrijfskundig vraagstuk.

Bij een financierings vraagstuk is het belangrijk om een partij te zoeken die past bij de ondernemer. Dat wil zeggen een investeerder of financier die samen met de ondernemer aan zijn toekomst wil werken en niet alleen vanuit eigen belang opereert.

 Bij een bedrijfskundig vraagstuk kunnen we met een expertise van 20 jaar zowel als accountant en als controller de ondernemer helpen bij het creëren van Overzicht en Inzicht in de bedrijfsvoering en vandaar uit de ondernemer begeleiden bij de verdere ontwikkeling van zijn of haar bedrijf.

Hulpvragen vanuit de klant:

 • Ik heb de afgelopen periode heel hard gewerkt, maar uiteindelijk houd ik er minder aan over dan ik gedacht had.
 • Hoe kan ik zorgen dat mijn klanten sneller gaan betalen, zodat ik niet iedere keer naar de bank moet voor aanvullende financiering.
 • De verkoop van producten gaat prima, maar ik moet regelmatig mijn prijs aanpassen.
 • Eigenlijk weet ik niet goed wat mijn “goede” en “minder goede” klanten zijn.
 • De bank vraagt heel veel informatie en dat kost veel tijd om dat allemaal aan te leveren.
 • Ik spreek mijn accountant 2 keer per jaar en eigenlijk weet ik dan pas of ik winst of verlies heb gemaakt.

Om de behoefte te bepalen voor deze specifieke dienst stellen we bijvoorbeeld onderstaande vragen:

 • Wat voor producten / diensten maken dat jou bedrijf een bestaansrecht heeft;
 • Ben je tevreden over de resultaten die je behaalt met de verkoop van jou product /  verrichten van jouw dienst;
 • Waarom ben je daar tevreden / ontevreden mee;
 • Snap je hoe de verschillende producten / diensten bijdragen aan het behaalde resultaat. Met andere woorden, welk product / dienst is het belangrijkst voor jou bedrijf en waarom?
 • Kun je de bedrijfsactiviteiten zelf financieren of ben je afhankelijk van bijvoorbeeld een bank om aan je verplichtingen naar leveranciers, betalen van salarissen te kunnen voldoen.
 • Hoe lastig is het om financiering te krijgen en wat zijn de belangrijkste hindernissen waar je tegen aanloopt.

Wat is er dan zoal aan de hand?

De ondernemer heeft geen tijdig (maandelijks) en goed (juiste informatie) Overzicht met betrekking tot financiële en operationele informatie. Daardoor weet de ondernemer niet goed wat hij / zij in de bedrijfsprocessen dient aan te passen om een verandering te bewerkstelligen.

Door een tijdig en goed Overzicht te creëren waardoor de ondernemer maandelijks stuurinformatie heeft over zijn activiteiten ontstaat er Inzicht in de bedrijfsvoering en kunnen toekomstige beslissingen gebaseerd worden op feiten in plaats van onderbuik gevoel.

Het daadwerkelijk veranderen van processen en procedures gaat niet zomaar, dat is namelijk mensenwerk. Coaching en Training in Houding en Gedrag van het individu en / of TEAM is een essentieel onderdeel bij de begeleiding van de ondernemer om zijn bedrijfskundig vraagstuk te beantwoorden.

Welke oplossing bieden we aan?

Vanuit de bestaande situatie, aanwezige stuurinformatie, de ondernemer begeleiden om te komen tot voor hem / haar gewenste informatie dat de ondernemer daadwerkelijk Overzicht en Inzicht geeft. Vandaaruit de ondernemer begeleiden bij het stellen van doelstellingen en opvolgen hoe de werkelijkheid zich verhoudt tot deze doelstellingen.

Vanuit de mens kant biedt de agrarische academie de ondernemer een individueel of TEAM coach / trainer die de ondernemer of de mensen binnen zijn / haar organisatie begeleidt bij de noodzakelijke veranderingen in houding en gedrag om de veranderingen ook daadwerklelijk te implementeren. 

Houding en Gedrag (H&G) teamcoaching

Sterkere teams, betere resultaten! Teamcoaching op het gebied van samenwerking & Individuele coaching

Hulpvraag vanuit de klant:

Hoe krijg ik mijn team weer op de rit? Er is zoveel onenigheid en gedoe, ik weet niet hoe dit te keren

Om de behoefte te bepalen voor deze specifieke dienst stellen we bijvoorbeeld onderstaande vragen:

 • Hoe verloopt de samenwerking op dit moment? Komt ieder individu tot zijn recht?
 • Verlopen vergaderingen effectief? Hoe is het met de besluitvorming?
 • Halen jullie de afgesproken resultaten? Spreken jullie elkaar aan?

Wat is er dan zoal aan de hand?

 • Conflict, ruzie
 • Gebrek aan vertrouwen
 • Verwarring in het systeem
 • Mensen ontlopen elkaar en hun verantwoordelijkheid
 • Veel roddelen, weinig aanspreken
 • Persoonlijke kramp (mogelijkheid voor individuele coaching)

Welke oplossing bieden we aan?

Werken aan meer vertrouwen, beter omgaan met conflicten, vergroten van betrokkenheid, gedeelde verantwoordelijkheid, focus op resultaat.Houding en Gedrag (H&G) commerciële organisatie

We trainen en coachen op attitude en skills in sales en peoplemanagement.

Hulpvragen vanuit de klant:

 • We willen meer grip krijgen op onszelf, het werk en de markt.
 • Hoe kan ik m’n verkopers meer sturen?
 • Hoe kan ik m’n verkopers motiveren?
 • Hoe kan ik (of mijn managers) m’n mensen beter, effectiever aansturen?
 • Hoe krijg ik ze in de juiste attitude?
 • Hoe realiseer ik meer verkoop?

Om de behoefte te bepalen voor deze specifieke dienst stellen we bijvoorbeeld onderstaande vragen:

 • Wat vindt u belangrijk? Hoe ziet u de nabije toekomst? Waar staat u over 5 jaar?
 • Wat vindt u het leukst om te doen in uw bedrijf?
 • Wat doet u bedrijf goed en wat doet u zelf goed?
 • Wat zijn de sterke punten van uw bedrijf? Wat zijn verbeter punten?
 • Wat zijn de belangrijkste door u (of uw bedrijf) beïnvloedbare redenen dat u niet meer verkoopt?

Wat is er dan zoal aan de hand?

 • Onvoldoende vertrouwen geven
 • Niet duidelijk zijn
 • Onuitgesproken hindernissen tussen mensen
 • Onvoldoende skills
 • Goed bedoelen maar ongelukkig uitvoeren
 • Vast zitten en daardoor niet veranderen

Welke oplossing bieden we aan?

Dat is geheel afhankelijk van de situatie. We gaan alleen voor kwaliteit en als we denken die niet te halen dan beginnen we er niet aan. De oplossing is vaak maatwerk. We zijn creatief. We maken bijvoorbeeld films, acts, forums, stellingen methodiek, maar natuurlijk ook de gangbare training of 1 op 1 coaching.

De Agrarische Academie werkt volgens de ROAT methodiek

 • Eerst werken we samen aan de Realisering
 • Van daar uit komt men tot Overtuiging
 • Wanneer de fase van Aanvaarding is bereikt
 • Zullen we samen het Talent verder ontwikkelen