belangstelling

HomeDienstenCoachingCoaching-on-the-job

Coaching-on-the-job


Wat is coaching-on-the-job?

Bij coaching-on-the-job kom ik bij de medewerkers in hun eigen werkssituatie omdat ‘On the job’ beter is waar te nemen wat iemand kan en doet en waar iemand zich nog verder in kan ontwikkelen. Daarnaast is met coaching-on-the-job goed zichtbaar hoe de dynamiek van het werken met anderen de eigen inzichten en vaardigheden beïnvloedt.

 

Hoe werkt coaching-on-the-job?

Coach en coachee komen binnen een half jaar minimaal 6 keer bij elkaar voor enerzijds coachingsgesprek van ongeveer twee uur. Ter plekke analyseren we daar een aantal praktijksituaties. Deze worden met de medewerker doorgenomen waarbij complimenten, tips en aanbevelingen worden aangegeven die worden opgenomen in het persoonlijk actieplan.

Anderzijds wordt het coachgesprek afgewisseld met coaching die daadwerkelijk on the job plaats vind. De coach draait dan een dagdeel op de werkvloer mee. Na zo’n dagdeel coaching on the job zal de coach de coachee een terugkoppeling geven dmv een verslag. Dit verslag dient om samen met de coachee te komen van ‘weten wat te doen’ naar ‘daadwerkelijk doen wat men weet’, en daarmee die ervaring zelf beleven.

Vergeet niet dat het hier gaat om persoonlijke ontwikkeling en groei en niet zozeer om het oplossen van een specifiek praktijkprobleem. De coachee informeert zijn leidinggevende over de voortgang van het traject.

Na afloop van het traject van een half jaar volgt er een evaluatie.

Dan wordt er verder gepraat over gewenste competentie(s), doelstelling(en) en concrete aanpak. De leidinggevende wordt nu sterk betrokken, want die is immers de uiteindelijke coach on-the-job.

Waarom coaching-on-the-job?

Het is één van de verschillende manieren waarop u uw medewerkers kunt trainen, een hele effectieve manier. Coaching-on-the-job kan plaats vinden in het kader van verkoopgesprekken, acquisitiegesprekken, vergaderingen, presentaties, functionerings- en beoordelingsgesprekken, POP gesprekken, werkoverleg en project- en managementvergaderingen, veranderingsprocessen op afdelingsviveau

Wat in praktijk de uitwerking heeft dat deelnemers ervaren hebben dat;

  • zij zich bewuster waren geworden van hun valkuilen en sterkten
  • zelf de noodzaak (h)erkennen om bepaalde competenties verder te ontwikkelen.
  • Ze daarvoor van de coach concrete handvatten hadden gekregen.
  • Ze het zeer waardevol vonden dat er zoveel aandacht aan hen werd besteed.