belangstelling

HomeDienstenCoachingPersoonlijke coaching

Persoonlijke coaching


Coaching

Soms wordt in een werksituatie een punt bereikt, waarop men het gevoel krijgt dat men alleen moeilijk verder komt. Intensieve begeleiding door de Agrarische Academie kan hiervoor een goed hulpmiddel zijn om diegene doelgericht te ondersteunen in zijn persoonlijke ontwikkeling.

de Agrarische Academie aanpak

Door middel van persoonlijke coaching zijn doelstellingen, zowel persoonlijke als organisatorische, eenvoudiger te realiseren en wordt er bovenal meer voldoening behaald. Deze doelstellingen kunnen zeer uiteenlopend zijn. Denk bijvoorbeeld aan het veranderen van gedragspatronen, het overwinnen van bepaalde gedachten of belemmerende overtuigingen, maar ook aan het richting geven aan een loopbaan. We zullen naar aanleiding van de wensen en behoeften samen de doelstellingen gaan bepalen.

De Agrarische Academie visie

De Agrarische Academie visie op persoonlijke coaching is om te leren ‘leren’. Belangrijk daarbij is dat onze coach samen met de coachee het vertrekpunt vaststelt op basis van visie, ervaringen, waarden, overtuigingen en vaardigheden. Vanuit dat punt begint de reis naar succes, waarbij de coachee het stuur in handen zal hebben. De rol van de coach daarbij is dat hij de coachee prikkelt, uitdaagt en ondersteunt om meer te doen dan hij zelf denkt te kunnen, zodat de coachee leert zijn eigen kwaliteiten vrij te maken en verder uit te bouwen. De coachee zal namelijk alles al in zich hebben, het moet er alleen nog uit.


How coaching works