belangstelling

HomeDienstenCoachingTeam coaching

Team coaching


Het doel van elke organisatie is om een team te ontwikkelen met een stevig en duurzaam fundament, waarin resultaten behaald worden op korte en lange termijn. Immers, een sterk team is als een stevig en warm huis. Dit biedt uw organisatie zekerheid en comfort. Maar wat doet u wanneer er scheuren in het huis ontstaan en de resultaten achterblijven?

Dan schakelt u de Agrarische Academie coach in, die zal ervoor zorgen dat de scheuren weer  worden hersteld. Want zonder stevig en duurzaam fundament boekt uw team geen optimaal resultaat.

Allereerst brengen wij uw team uitgebreid in kaart om te bepalen of het cement tussen uw teamleden nog hard genoeg is. Daarna zullen we het inzicht in uw team vergroten, gebruik maken van de beschikbare kwaliteiten en de eventuele zwaktes gaan we versterken. Zo bouwt de Agrarische Academie aan een stevig en warm huis waar optimale teamresultaten worden behaald. 


De ingrediënten voor een goed en stevig fundament zijn: 

  • Vertrouwen in elkaar;
  • Conflicten op productieve wijze kunnen aangaan;
  • Betrokkenheid (op inhoud en proces);
  • Elkaar op verantwoordelijkheid aanspreken;
  • Focus op collectieve resultaten.

Situaties waarbij teamcoaching effectief is:

  • Cultuur-issues, zoals bij de vorming van een nieuwe afdeling, een fusie of reorganisatie;
  • Vastgelopen onderlinge verhoudingen;
  • Een (dreigend) conflict;
  • Verbeteren van resultaatgerichtheid

Zullen we samen eens naar het team kijken?


Old Blacks: Van ‘de 15 beste’ naar ‘de beste 15’, en samen ergens volledig voor gaan!