belangstelling

Beurstraining


Hulpvraag

Een beursdeelname betekent een investering vanuit het budget, een kwalitatieve standbezetting is uitermate belangrijk voor het succes van de beursdeelname. Daarnaast zijn houding, gedrag, essentiële vaardigheden, gesprekstechnieken en –structuren van belang.

Doelstelling

Met deze training zijn we in staat om samen nog beter op elkaar ingespeeld te zijn. Zowel onderling als samen met de verschillende type bezoekers. De beursgesprekken zullen constructief zijn in een aangename sfeer. Alle voor ons interessante beursbezoekers die naar onze stand toe komen, zullen er weggaan met een optimale indruk van mij, onze organisatie en onze producten of diensten.

Wat kan de Agrarische Academie voor u doen en wat zijn de voordelen

De Agrarische Academie zorgt voor groei in het beursresultaat door het proces van voorbereiding tot nazorg te trainen.

De training

Voorbereiding van de trainer tezamen met de opdrachtgever:

 • Adviesgesprek met beursverantwoordelijke
 • Bepalen uitgangspunten voor beursdeelname

Doelstelling en taakverdeling:

 • Doelen, voorbereiding en opvolging van de beurs
 • Taak en functie van de standbemanning

Structuur en gesprekstechnieken:

 • Doel en structuur van het beursgesprek
 • Gesprekstechnieken

Houding, gedrag en vaardigheden:

 • Houding en gedrag van de standbemanning
 • Herkennen en omgaan met verschillende typen bezoekers
 • Praktijkgerichte rollenspellen

Nazorg

 • Bezoek van de trainer aan de beurs
 • Nabespreking voor de nazorg

Voor wie

Beursteams die hun beursdoelstellingen willen overtreffen met behoud van een aangename sfeer.

Trainingsmateriaal

Het trainingsmateriaal bestaat uit een trainingsmap met syllabi van de behandelde stof.

Tijdspanne training

Eén dag van 9:30 tot 16:30 uur.


In beeld komen en het laten onthouden