belangstelling

Succesvol onderhandelen


Hulpvraag

Ik wil mijn onderhandelingsvaardigheden verbeteren. Het ene gesprek gaat me beter af dan het andere. Ik streef ernaar om na ieder gesprek een goed gevoel over te houden. Dat lukt nu nog niet.

 Doelstelling

Onderhandelen wordt gezien als een specifieke vaardigheid. Succesvol onderhandelen hangt vooral samen met de mate waarin u creatief en met zelfvertrouwen omgaat met de belangen van de ander en uw eigen belang. In deze training ontwikkelt u uw onderhandelingsvaardigheden om tot de gewenste resultaten te komen. Dit betekent zowel het bereiken van een optimale uitkomst als het creëren van een goede relatie. Uitgangspunt is het zoeken naar een win-win situatie waarbij het probleem gescheiden wordt van de mensen. Samen wordt gewerkt aan een succesvol onderhandelingsresultaat.

Wat kan de agrarische academie doen en wat zijn de voordelen

Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats waarin u uw persoonlijke leerdoelen in kaart brengt. Door gerichte oefeningen, scherpe analyse en waardevolle feedback ontwikkelt u uw onderhandelingsvaardigheden. Onder leiding van een ervaren trainer worden theorie en de praktijkoefeningen afgewisseld en deelt u ervaringen met andere deelnemers. U kunt onderhandelingssituaties uit uw eigen praktijk inbrengen. U sluit de training af met een persoonlijk actieplan.

De training

 • Ik in staat ben om onderhandelingen met succes te voeren;
 • Ik in staat ben om het onderhandelen doelgericht en effectief voor te bereiden;
 • Ik mijn onderhandelingsvaardigheden naar een hoger niveau breng;
 • Ik de factoren ken die een onderhandeling beïnvloeden;
 • Ik de oplossingen leer te zoeken in wederzijds belang;
 • Ik in staat ben om mijn communicatiestijl aan te passen aan de onderhandelingspartner;
 • Ik leer om te gaan met spanning en emoties.

Groei in onderhandelen door training in:

 • de kenmerken van onderhandelen;
 • onderscheid in de onderhandelingsfasen;
 • creëren van een resultaatgericht onderhandelingsklimaat;
 • doelgerichte voorbereiding van onderhandelingen;
 • inzicht in eigen gedrag en effecten daarvan;
 • onderhandelingsstrategieën;
 • oplossingen zoeken in wederzijds belang;
 • uw persoonlijke onderhandelingsstijl;
 • het beste resultaat met inachtneming van de relatie;
 • uw eigen vragen over lastige situaties of mensen;
 • praktijksituaties en –voorbeelden;
 • het opstellen van een persoonlijk actieplan.

 Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke intake plaats waarin u uw persoonlijke leerdoelen in kaart brengt. Door gerichte oefeningen, scherpe analyse en waardevolle feedback ontwikkelt u uw onderhandelingsvaardigheden. Onder leiding van een ervaren trainer worden theorie en de praktijkoefeningen afgewisseld en deelt u ervaringen met andere deelnemers. U kunt onderhandelingssituaties uit uw eigen praktijk inbrengen. U sluit de training af met een persoonlijk actieplan.

Voor wie

Deze praktijkgerichte cursus in onderhandelingstechnieken richt zich tot alle medewerkers die onderhandelingen voeren met partijen binnen of buiten de organisatie en die hun vaardigheden en systematiek daarin willen vergroten. Meer specifiek kan deze opleiding nuttig zijn voor commerciële medewerkers, professionele medewerkers, managers, leidinggevenden en  inkopers


Trainingsmateriaal

Het trainingsmateriaal bestaat uit een trainingsmap met syllabi van de behandelde stof.

Tijdspanne

Deze training duurt 2 dagen van 09.30 tot 16.30 uur.